Liên lạc góp ý hoặc gửi bài

Liên hệ góp ý hoặc gửi bài:

Thư từ đóng góp ý kiến hoặc bài vở xin gửi tới Tòa soạn X-cafe theo địa chỉ email sau: [email protected].

Nội dung các bài viết và ý kiến được đăng trên X-cafe không nhất thiết phản ảnh quan điểm và thái độ của Tòa soạn X-cafe. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của tác giả, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào về nội dung của những ý kiến này. Qua việc gửi bài vở và ý kiến đến X-cafe, tác giả đồng ý với quyền biên tập và chọn lựa của Tòa soạn.

Độc giả có thể gợi ý những chủ đề mà mình quan tâm cho Tòa soạn X-cafe ở đây: Viết theo yêu cầu bạn đọc...

Bản quyền:

X-cafe tôn trọng bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của các tác giả, những người viết bài cho X-cafe hay cho những tờ báo khác. Và X-cafe mong rằng độc giả cũng tôn trọng điều này. X-cafe áp dụng phiên bản Attribution - NonCommercial - NoDerivs 2.5 của Luật bản quyền Creative Commons Lisence. Bản quyền này có ba điểm chính:

- Bạn có toàn quyền đăng tải lại một phần hoặc toàn bộ bài viết trên X-cafevn.org, với điều kiện ghi rõ nguồn (và liên kết) tới X-cafevn.org.

- Không được phép đăng lại vì mục tiêu lợi nhuận.

- Không được phép thay đổi hay bổ sung nội dung của bài viết ban đầu.

Những điều khoản trên đây có thể được thay đổi, với điều kiện bạn nhận được sự đồng ý của tác giả.